جمعه 11 آذر 1401

منوی اصلی

ارتباط با ما

تلفن : 32661600 031
32654000 031
نمابر: 32661700 031
ایمیل : info@farachemi.com
 
 

طراحی فضای آزمایشگاهی

 

 

کارشناسان این واحد با همکاری کاربران و متناسب با نوع فعالیت، نقشه های اجرایی و سه بعدی از یک محیط دلخواه را قبل از اجرا طراحی و ارائه می نمایند.