پنجشنبه 23 مرداد 1399

فهرست اصلی

نمایندگی و برندهای قابل ارائه

arc-logo

ozone00011

systea-logo2

ارتباط با ما

اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی- شماره ۱۱۰- ساختمان فراشیمی
تلفن : 32661600 031
32654000 031
نمابر: 32661700 031
ایمیل : info@farachemi.com

 
 

اورتوفسفات و فسفات کل

چاپ

 

      اندازه گیری اورتوفسفات و فسفات کل به روش آمونیوم هپتا مولیبدات و کلرور قلع با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر انجام می شود