دوشنبه 29 شهریور 1400

فهرست اصلی

نمایندگی و برندهای قابل ارائه

arc-logo

ozone00011

systea-logo2

ارتباط با ما

اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی- شماره ۱۱۰- ساختمان فراشیمی
تلفن : 32661600 031
32654000 031
نمابر: 32661700 031
ایمیل : info@farachemi.com

 
 

pH

چاپ

 

     pH نمایانگر غلظت یون هیدروژن در آب می باشد، این پارامتر با دستگاه pH-متر قابل اندازه گیری است. می توان ادعا کرد هیچ آنالیز آبی بدون تعیین pH کامل نخواهد بود.

mi151-2