استانداردها و تجارب استفاده از پساب ها برای آبیاری

چاپ

 

عنوان: مروری بر استانداردها و تجارب استفاده از پساب ها برای آبیاریirncid

گردآورنده: مهندس پرویز محمدی و همکاران

انتشارات: گروه کار اثرات زیست محیطی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران 

 

لینک دانلود

رمز: fara123456