پنجشنبه 23 مرداد 1399

فهرست اصلی

نمایندگی و برندهای قابل ارائه

arc-logo

ozone00011

systea-logo2

ارتباط با ما

اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی- شماره ۱۱۰- ساختمان فراشیمی
تلفن : 32661600 031
32654000 031
نمابر: 32661700 031
ایمیل : info@farachemi.com

 
 

اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)

چاپ

 

     با استفاده از اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD-Biological Oxygen Demand)  می توان اکسیژن محلول مصرف شده توسط میکروارگانیزم ها  که در اکسایش مواد آلی استفاده می شود را تعیین نمود. 

BOD