چهارشنبه 25 تیر 1399

فهرست اصلی

نمایندگی و برندهای قابل ارائه

arc-logo

ozone00011

systea-logo2

ارتباط با ما

اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی- شماره ۱۱۰- ساختمان فراشیمی
تلفن : 32661600 031
32654000 031
نمابر: 32661700 031
ایمیل : info@farachemi.com

 
 

کمپانی bbe

چاپ

 

  • Alga lab analyser (اندازه گیری کلروفیل a و شناسایی نوع جلبک)
  • Algae taximeter (بررسی خصوصیات مواد سمی در آب و پساب)
  • Algae guard (اندازه گیری آنلاین کلروفیل a و نوع جلبک)
  • Algae torch (اندازه گیری سیانوباکتری ها و کل کلروفیل)
  • Bentho torch (اندازه گیری جلبک سبز، سیانوباکتری ها و دیاتوم ها)
  • Daphnia taximeter II (اندازه گیری مواد سمی در آب)
  • Fish toximeter (آنالیز رفتار ماهی ها برای ارزیابی سموم در آب)
  • Fluoro probe (اندازه گیری آنلاین کلروفیل و نوع جلبک)