کنترل عوامل موثر بر خوردگی و رسوب دهی در آبهای خنک کن و روش های جلوگیری از آن

چاپ

 

عنوان: کنترل عوامل موثر بر خوردگی و رسوب دهی در آبهای خنک کن و روش های جلوگیری از آن 

نویسنده: مصطفی گودرزی - عیسی نویری

انتشارات: نخستین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن ایران 

سال انتشار: 1389 

 

لینک دانلود

رمز: fara123456